Confiança i motivació en l’equip

4

La confiança arriba d’una dedicació personal a alguna cosa important i transcendent com és l’auto-coneixement. La confiança i la responsabilitat no només són externes sinó que vénen de dins. La base de la confiança és la integritat. La integritat deriva del coneixement d’un mateix, la franquesa i la maduresa. Actuar d’acord amb els propis principis i valors.

L’auto-confiança genera autoestima. La seguretat no pot dependre de l’opinió dels altres. Davant una crítica, un té la llibertat d’escollir entre ofendre’s o no ofendre’s. Entre estímul i resposta se sent segur o no. El que fereix no és el que a un li succeeix, sinó la seva resposta al que li succeeix.

Si no existeix auto-confiança no es pot confiar en els altres, ni es pot donar confiança. L’auto-confiança crea motivació. Quan s’exigeix i controla, es demostra una falta de confiança i de seguretat, que pot portar a desmotivar a l’equip. El resultat és el que compta, per tant, és millor donar confiança i que cadascun realitzi el treball a la seva manera. La confiança és el que més costa de recuperar. Cal complir amb el que es diu.

Sense una bona confiança no hi ha una bona relació ni comunicació.

Facilitadora Mª Rosa Plans