Gestió de l’estrés

Gestiostress

L’existència de l’ésser humà està definida per una dialèctica constant entre tensió i distensió, activitat i repòs, agitació i quietud, inspiració i expiració… L’estrès apareix en el moment en que aquesta dialèctica perd fluïdesa i/o flexibilitat. Les causes d’aquest desequilibri són incomptables i varien segons la predisposició física, psíquica i emocional de cadascú. Malgrat això, en tots els casos podem identificar una càrrega excessiva i sobrant de tensió que no ha aconseguit trobar vies per alliberar-se. Un excés d’activitat mental, corporal o emocional sense la seva rèplica corresponent de relaxació o descans produiran repercussions relacionades directament amb l’estrès.

Identificar quins són els factors que ens alteren i ens fan sentir més incòmodes és el punt de partida per a poder resoldre situacions de tensió excessiva. La tensió tindrà sempre distints graus i localitzacions: per combatre-la correctament haurem d’aprendre a conèixer-les.

Objectius del curs :

  1. Identificar, reconèixer i assumir quins són els factors que més condicionen l’aparició de l’estrès.
  2. Reconvertir els factors estressants en potencials de millora a través del desenvolupament de l’autoestima, la confiança i el pensament creatiu.
  3. Proporcionar als participants eines i estratègies fàcilment aplicables a la realitat  quotidiana
  4. Adquirir el coneixement global de la persona i de totes les seves dimensions com a font de recursos personals davant les situacions més comuns d’estrès.

Facilitadora Mª Rosa Plans