Sistema Formatiu

2

La nostra formació

La formació d’UTH és de nou paradigma pel que fa a idees, pensaments i creences que configuren la personalitat.

Un pla d’acció adequat permet a cada persona anar més enllà de la formació, de manera que els canvis siguin perdurables, i iniciar un projecte personal de millora que li permeti viure plenament una nova etapa.

Els participants troben les eines adequades per l’autoconeixement i el benestar integral per:

  • Desenvolupar el coneixement personal i interpersonal
  • Incrementar la confiança i la motivació
  • Millorar les aptituds comunicatives
  • Optimitzar els talents
  • Potenciar el pensament creatiu
  • Viure el propi propòsit de vida amb motivació, compromís i cooperació

UTH ha dissenyat un sistema de formació específic basat en el desenvolupament global de les habilitats físiques, mentals, emocionals-socials i espirituals. Els referents d’aquesta formació es troben en la psicologia occidental i en les filosofies pròpies del món oriental.

L’aportació original d’UTH és unificar aquestes tècniques i coneixements a partir d’uns criteris creatius, terapèutics i antropològics, amb l’objectiu de donar-los una aplicació fonamentalment pràctica i manejable que ajudi a assolir l’excel·lència personal.

Els resultats directes d’aquesta formació són: lideratge personal i interpersonal, augment de la competència, aptituds comunicatives més efectives, expansió creativa, relacions personals més fluïdes, increment de la motivació i la productivitat en general, consciència explícita de l’aquí i l’ara, autoconeixement profund i adopció voluntària de responsabilitats.

Quan percebem un increment significatiu de la nostra capacitat d’adaptació i d’actuació per prosperar en un entorn canviant, podem dir que el sistema formatiu d’UTH ja ha establert les bases que ens permeten viure la vida ordinària de manera extraordinària.