2

Sistema Formatiu

La nostra formació La formació d’UTH és de nou paradigma pel que fa a idees, pensaments i creences que configuren la personalitat. Un pla d’acció adequat permet a cada persona anar més enllà de la formació, de manera que els canvis siguin perdurables, i iniciar un projecte personal de millora que li permeti viure plenament … +

Cursos-i-activitats

Cursos i activitats

Tots responem a unes pautes de comportament pròpies, al voltant de les quals construïm, reconeixem i actuem en el món que ens envolta d’una manera espontània i pràcticament inconscient. Hàbits, creences i rutines s’acostumen a anticipar a experiències, conductes i pensaments originals que no arribem a expressar mai. Si podem gaudir d’un espai i d’un … +

retocades6

Empreses i Organitzacions

Els nostres cursos UTH proporciona a les empreses i a les organitzacions eines i estratègies per a l’autoconeixement, com a font de recursos personals per desenvolupar el lideratge personal i interpersonal, incrementar la confiança i la motivació, millorar les aptituds comunicatives i potenciar el pensament creatiu i la visió de futur. UTH ha Dissenyat cursos … +