Missió i valors

missioivalors

Missió

UTH és un referent en el desenvolupament integral de les persones i de les organitzacions.
A través d’experiències formatives i innovadores, UTH aporta una llavor positiva, de nou paradigma, i l’establiment de vincles interpersonals i de cooperació.

“Viure la vida ordinària de manera extraordinària”

Visió

Contribuir al benestar i a la llibertat de la persona, a través de l’autoconeixement.
Incrementar la capacitat d’actuació per tal d’assolir propòsits valuosos, centrats en principis universals.
Construir organitzacions des de la cultura de l’excel·lència, per una societat justa, solidària i de pau.

Declaració de Valors

UTH manifesta el seu compromís al respecte a la persona i a la seva llibertat, unicitat i diferència com a part d’un tot.
UTH manté una responsabilitat íntegra en la generació de l’autoconeixement i la completesa personal per a la construcció d’una societat més humana i un planeta més sostenible.